Culoare temă

Titlu - Liceul IHR

Liceul Teoretic "Ion Heliade Radulescu" Târgoviste

Telefon: (+40) 372.716.595; e-mail: ihr@ltihr.ro

Examenul național de BACALAUREAT 2022

IMPORTANT!

Probele scrise ale Examenului Național de BACALAUREAT, sesiunea iunie-iulie 2022, se desfășoară la LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE CIORĂNESCU" TÂRGOVIȘTE

Accesul în sălile de examen este permis în intervalul 8.00 - 8.30, pe baza CI ( cărții de identitate )!

__________________________________________________________________________________________________________________

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR LA PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ 

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR LA PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR DIGITALE

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR LA PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ - PROBA ORALĂ

 REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR LA PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ - PROBA SCRISĂ