Împreună construim încredere!

Proiectul național  Justice has no gender este derulat sub coordonarea  Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.  Acest proiect urmărește implicarea a douăzeci și șase de licee din învățământul românesc  (printre care se numără, din fericire, și Liceul Teoretic „ Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște) în realizarea de campanii de advocacy și…..

Ce înseamnă, în sine, advocasy, am aflat și noi, profesorii implicați, cu ocazia derulării cursurilor de instruire din vara acestui an. Conceptul este un puternic adjuvant al ideii  de democrație. Definiția lui este următoarea: termenul de „advocacy” se referă la eforturile concertate ale cetățenilor prin care se urmărește influențarea formulării și/sau implementării politicilor publice, prin punerea presiunii pe autorități ale statului sau pe alte părți interesate care dețin putere și determinarea lor să sprijine demersurile promovate de inițiatorii activităților de advocacy. Termenul de „advocacy” acoperă o gamă largă de activități legale și etice prin care se încearcă obținerea accesului la factorii de decizie de la nivel local, național sau internațional și influențarea acestora cu privire la subiecte care sunt importante pentru un anumit grup social sau pentru societate în general.

Cu atât mai prețios apare acest proiect, cu cât vizează formarea unor deprinderi de lifelong learning, care garantează configurarea unei societăți viitore care ușor, ușor elimină din câmpul ei moral discriminarea, violența provocată de aceasta, stereotipurile de orice fel, inegalitatea de gen și multe altele. Un adevărat ideal, o utopie poate în acest moment, dar, dacă lucrăm mai mulți în această direcție, n-ar fi prima utopie care se transformă în realitate.

În orice caz, copiilor le-a plăcut. Le place încă! S-au raliat ideii de a produce o schimbare, de a mișca lucrurile într-o direcție. Au fost selectați douăzeci și șase de elevi din liceu,  un grup constituit din copii implicați, energici și inteligenți cărora li s-au prelucrat informațiile care constituie baza teoretică a proiectului pe trei componente: problematica persoanelor cu dizabilități, inegalitățile de gen, stereotipurile. De asemenea, au fot aplicate mai multe chestionare care vor fi integrate unei baze statistice de informații necesare derulării proiectului acesta.

În perioada 15-16 noiembrie 2018,  s-au desfășurat, în decursul celor două zile, mai multe workshop-uri ce vizau instruirea elevilor pentru derularea unor campanii de advocasy. Tot în această perioadă, elevii au decis care este tema propriei campanii și s-au oprit asupra creșterii stimei de sine, ca problemă identificată în rândul colegilor lor; și-au stabilit un slogan sub egida căruia vor desfășura activități: Împreună construim încredere! Au creionat direcțiile pe care le vor urma în derularea proiectului, pe viitor.

Ce să vă mai povestim?! Proiectul se desfășoară încă. Urmărim cu atenție și interes ce ne-au pregătit cei implicați, cum s-au gândit să impacteze, să ne determine să fim buni unii cu ceilalți, toleranți, încrezători în forțele proprii, valori perene, la care cu toții trebuie să aderăm.

Profesor coordonator: Iugulescu Ionuț

Profesori voluntari: Andrei Ana Maria și Gheorghe Evelina

Elevii din grupul țintă: 25 elevi din clasele a X-a și a XI-a

 

Mobilitatea personalului didactic 2019 - condiții specifice

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer / pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița (conform prevederilor Art. 29 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018, cu modificările și completările ulterioare):

  • Calificativul “FOARTE BINE” în ultimii 3 ani școlari.
  • Obținerea notei minime 9 (nouă) la inspecția specială la clasă.
  • Obținerea notei minime 9 (nouă) la proba de interviu.

Condițiile specifice mai sus menționate trebuie îndeplinite cumulativ.