Culoare temă

Titlu - Liceul IHR

Liceul Teoretic "Ion Heliade Radulescu" Târgoviste

Telefon: (+40) 372.716.595; e-mail: ihr@ltihr.ro

Baza materială

CORP A

 • 18 săli de clasă
 • Laboratoare:
  • 3 Informatică
  • 1 Fizică
  • 1 Chimie
  • 1 Biologie
 • Cabinete:
  • Cabinet limbi moderne
  • Cabinet consiliere şi asistenţă psihopedagogică
  • Cabinet de matematică
  • Cabinet de limba română - sediul redacţiei revistei "La Heliade"
  • Cabinet de Istorie
  • Cabinet de programe şi proiecte şcolare
  • Cabinetul CEAC
 • Sală multimedia
 • Cancelarie
 • Bibliotecă

CORP B

 • 13 săli de clasă
 • Sală de sport