Culoare temă

Titlu - Liceul IHR

Liceul Teoretic "Ion Heliade Radulescu" Târgoviste

Telefon: (+40) 372.716.595; e-mail: ihr@ltihr.ro

Sigla liceului

"Aşa Eloim, Spiritul şi Materia formă prima lui trini­tate absolută superioară şi activă în chipul următor:
Autoritatea, Activul, Pasivul, sau

Eloim

trunghi1
Spiritul                               Materia

Din maritagiul apoi acestor doă universali principe, formă o altă trinitate inferioară şi pasivă adică

Spiritul                               Materia
triunghi2
Universul
adică Activul, Pasivul şi Resultatul sau Efectul.

Aceste doă trinităţi formă numărul şase sau cele şase zile, or perioade ale creaţiei, concordarea elementelor; terminul şapte sau cel de încetare, încheie gama ar­moniei universali, în care pretutindeni Dumnezeu e mulţumit.."

"DELTELE" lui Ion Heliade Rădulescu