Culoare temă

Titlu - Liceul IHR

Liceul Teoretic "Ion Heliade Radulescu" Târgoviste

Telefon: (+40) 372.716.595; e-mail: ihr@ltihr.ro

Site web firmă de exercițiu

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR/ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT (ROSE)

Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă prevenirea și combaterea absenteismului școlar și creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat pentru 240 elevi din grupul țintă.

Obiectivul general al proiectului derivă din Obiectivul strategic 2 din Planul de dezvoltare instituțională: CREŞTEREA CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE - EVALUARE PRIN MODERNIZAREA ABORDĂRII ÎNVĂȚĂRII, A SISTEMULUI DE EVALUARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR OBŢINUTE  LA EXAMENELE NAŢIONALE

Pentru atingerea obiectivului general al proiectului, se vor desfășura următoarele activități:

  • Desfășurare ore remediale cu elevii din grupul țintă;
  • Instruirea beneficiarilor în IT;
  • Informarea și consilierea profesională;
  • Dezvoltarea abilităților socio-emoționale;
  • Instruire nonformală și informală cu beneficiarii;
  • Organizare excursii tematice;
  • Înființare firme de exercițiu;
  • Amenajarea și dotarea a 2 cabinete de desfășurare a activităților proiectului.

Proiectul are 4 Obiective specifice. Acestea sunt:

Obiectiv specific 1: Realizarea a 4 tipuri de activități pedagogice de sprijin pentru îmbunătățirea rezultatelor la disciplinele limba și literatura română, matematică, biologie, geografie și istorie, în vederea creșterii ratei de promovare la examenul de bacalaureat cu 3 % în 48 de luni.

Obiectiv specific 2: Derularea a 3 tipuri de activități extracurriculare pentru dezvoltarea competențelor de viață sănătoasă și a competențelor sociale și civice, în vederea reducerii absenteismului școlar cu 2 % în 48 de luni.

Obiectiv specific 3: Furnizarea serviciilor consiliere profesională și evaluare a aptitudinilor pentru 240 de elevi pe perioada a 48 de luni.

Obiectiv specific 4: Amenajarea și dotarea a 2 săli de pregătire școlară în vederea desfășurării activităților proiectului pe perioada a 48 luni.

Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale pe o perioadă de 7 ani (2015 - 2022). Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost ratificat prin Legea nr. 234/08.10.2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015). 

Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale (MEN) prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).