Culoare temă

Titlu - Liceul IHR

Liceul Teoretic "Ion Heliade Radulescu" Târgoviste

Telefon: (+40) 372.716.595; e-mail: ihr@ltihr.ro

Simpozion național INFOGATES

Liceul Teoretic "Ion Heliade Rădulescu" Târgoviște organizează, în parteneriat cu ISJ Dâmbovița, CCD Dâmbovița și Asociația NewProjects, Simpozionul național "INFOGATES – Noi orizonturi pentru o educație în societatea cunoașterii", ediția I

Având în vedere că instruirea modernă nu se reduce doar la cunoașterea tehnologiei informației, întrucât tehnologia în sine nu modifică structura procesului educațional, o educație de calitate poate fi obținută doar în cazul integrării tehnologiilor digitale, conceptelor și metodologiilor pedagogice moderne, universalizării formelor de instruire și a conținuturilor, cooperării și colaborării, atât a celor instruiți, cât și a celor care gestionează procesul de instruire – integrare, care într-un singur cuvânt este numită e-learning.

Pornind de la standardele curriculare și de evaluare, cadrele didactice trebuie să diversifice metodele didactice, abordând strategii didactice inter - și transdisciplinare pentru a-i implica pe elevi în activități autentice și a-i ajuta să-și dezvolte competențele generale și specifice disciplinei respective, precum și capacitatea de colaborare, de rezolvare a problemelor și analiza critică. 

În acest sens, un bun pedagog, pe lângă  stăpânirea conținutului disciplinei pe care o predă și a tehnicilor de lucru specifice profesiei didactice, are nevoie  și de o strategie complexă care să-i ofere posibilități de intervenție educativă adecvată în situații diverse, în concordanță cu cerințele societății informaționale.

Simpozionul național "INFOGATES - Noi orizonturi pentru o educație  în societatea cunoașterii" prin activități desfășurate poate asigura nu doar cadrul necesar inovării, ci și contextul propice dezvoltării noului sistem de educație românesc, mai flexibil și mai eficient, prin exemplele de bună practică. În plus, elementele de inovare didactică și științifică prezentate, pot genera la nivelul participanților nevoia de transfer de achiziții dobândite, precum și de diversificare a strategiilor aplicabile în învățământul preuniversitar.

În consens cu obiectivele asumate de simpozion, căruia îi este afiliat workshop-ul Probleme actuale în informatică: algoritmi, complexitate, aplicații, se vor discuta posibilitățile de creștere a calității învățământului preuniversitar, propunându-ne să demonstrăm că informatica a realizat progrese vizibile în ultimii ani.

Obiective propuse:

  • Dezvoltarea profesională prin participarea directă la transferul de achiziții în scopul eficientizării strategiilor aplicabile în învățământul preuniversitar;
  • Analiza unor modalități de intervenție educativă adecvate în scopul utilizării sistemelor informatice, a noilor produse software, hardware, a platformelor educaționale  etc.;
  • Eficientizarea activității didactice prin integrarea TIC și a noilor tehnologii/ implementarea achizițiilor de formare la clasă.