ROSE

Site web firmă de exercițiu

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR/ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT (ROSE)

Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă prevenirea și combaterea absenteismului școlar și creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat pentru 240 elevi din grupul țintă.

Obiectivul general al proiectului derivă din Obiectivul strategic 2 din Planul de dezvoltare instituțională: CREŞTEREA CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE - EVALUARE PRIN MODERNIZAREA ABORDĂRII ÎNVĂȚĂRII, A SISTEMULUI DE EVALUARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR OBŢINUTE  LA EXAMENELE NAŢIONALE

Pentru atingerea obiectivului general al proiectului, se vor desfășura următoarele activități:

 • Desfășurare ore remediale cu elevii din grupul țintă;
 • Instruirea beneficiarilor în IT;
 • Informarea și consilierea profesională;
 • Dezvoltarea abilităților socio-emoționale;
 • Instruire nonformală și informală cu beneficiarii;
 • Organizare excursii tematice;
 • Înființare firme de exercițiu;
 • Amenajarea și dotarea a 2 cabinete de desfășurare a activităților proiectului.

Proiectul are 4 Obiective specifice. Acestea sunt:

Obiectiv specific 1: Realizarea a 4 tipuri de activități pedagogice de sprijin pentru îmbunătățirea rezultatelor la disciplinele limba și literatura română, matematică, biologie, geografie și istorie, în vederea creșterii ratei de promovare la examenul de bacalaureat cu 3 % în 48 de luni.

Obiectiv specific 2: Derularea a 3 tipuri de activități extracurriculare pentru dezvoltarea competențelor de viață sănătoasă și a competențelor sociale și civice, în vederea reducerii absenteismului școlar cu 2 % în 48 de luni.

Obiectiv specific 3: Furnizarea serviciilor consiliere profesională și evaluare a aptitudinilor pentru 240 de elevi pe perioada a 48 de luni.

Obiectiv specific 4: Amenajarea și dotarea a 2 săli de pregătire școlară în vederea desfășurării activităților proiectului pe perioada a 48 luni.

Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale pe o perioadă de 7 ani (2015 - 2022). Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost ratificat prin Legea nr. 234/08.10.2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015). 

Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale (MEN) prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Be aware, don't be bully!

PROJECT SUMMARY

It is the right of all students to make equal use of education which is right for everyone. It is the duty of all school staff to create an educational environment without high quality, safety and abuse in schools. Peer bullying is a common problem in all European countries. Peer bullying is an obstacle to the efficiency of the education environment.

Bullying, tendency to reveal aggressive behavior; anger, frustration of the individual, injustice, the feeling felt by the threat to his or her own self; violence is the whole of individual or collective action that causes people to suffer bodily or mentally by applying force and pressure.

In the European Union countries, it was first introduced in Norway in 1970 and later in Scandinavian countries and then in all countries. In the study, the EU countries bullying rates in England 4-30%, 10-15% in France, 20.7% in Austria, and 11-50% in Turkey has been observed that there is a problem frequently encountered.

All our partners face all types of bullying. By sharing information on our e-twinning platform with our partners, we observed that peer bullying in our schools poses an obstacle to learning on the positive school climate and reduces academic achievement and also prevents some students from passing on to higher education.

We would like to share with our Planned Activities in our project to combat peer bullying in line with EU 2020 targets. We want to experience and develop successful strategies with our colleagues from different cultures. In this way, we want to pave the way for future employment.

The general objectives of our project for students;

 • -To detect bullying before settling,
 • - Develop a positive self and recognize and prevent the symptoms of bullying,
 • - Share peer bullying prevention and coping strategies in European countries
 • - To be conscious about cyber bullying, to protect, to educate
 • - To provide interest in school by learning how to stop and prevent bullying behavior
 • - To make them feel safe in the school environment, to strengthen their ties with the school
 • - To prevent absenteeism, to prevent abandonment and to encourage the continuity of education
 • - To be able to develop creative thinking, problem solving and cause-effect
 • - Improve the student's self-esteem and improve empathy for others
 • - Respect each other's cultures despite their ethnic origin, gender, religion, language, skills and other
 • - To contribute to the development of emotional and social intelligence of our students
 • - To gain positive and effective communication skills and to maintain long-term communication skills
 • - Providing learning through positive communication with students, parents and daily life
 • - Strengthen foreign language proficiency
 • -To gain the spirit of entrepreneurship to keep up with the developing World

Activities in Turkey   11/2019   4 days

 1. Day: City travel and dinner.
 2. Day: School trip, school presentations,
 3. And 4. Days: Presentation on what is peer bullying, Drama in coping with peer bullying.

Student activities in Austria   04/2020   5 days

 1. Day: School trip, school presentations,
 2. Day: Presentation about cyber bullying.
 3. Day: Cyber bullying workshop with the guidance of BIT teachers.
 4. Day: Pratical in the BIT class.
 5. Day: Questions and answers about cyber bullying.

 Teacher activities in Austria   04/2020   5 days

 1. Day: City travel and dinner.
 2. Day: School trip, school presentations,
 3. Day: Ways of protection from cyber bullying under the guidance of BIT teachers.
 4. Day: The host country will share its experience with cyber bullying.
 5. Day: Project evaluation meeting.

Activities in Hungary  11/2020  5 days

 1. Day: City travel and dinner.
 2. Day: School trip, school presentations,
 3. And 4. Days: Volleyball match in which all partners’ students will take part.

5.Day: Medal ceremony.

Activities in Romania   04/2021   5 days

 1. Day: City travel and dinner.
 2. Day: School trip, school presentations,

3.,4. And 5. Days: Manifesto will be prepared.

Student Activities in Romania   04/2021  5 days

 1. Day: City travel and dinner. School trip, school presentations.
 2. Day: Values education workshop.
 3. And 4. Days: A guideline of principles will be prepared in collaboration with all participating students.

5.Day: All activities, to be written BIT environment.