Declarații de avere

TĂBÎRCĂ ANGELICA IOANA - DIRECTOR

În Liceul Teoretic “Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște, începând cu anul școlar 2020 -2021, se desfășoară încă un nou proiect Erasmus+, numit "Learning Cultures via Cinema" (6 țări participante: Grecia - coordonator, Turcia, România, Ungaria, Macedonia și Portugalia ), care are ca obiectiv principal îmbunătățirea competențele digitale și abilitățile lingvistice prin realizarea de filme, intenționând să abordeze problemele sociale, evidențiind diferențele și asemănările și punând accent pe valorile fundamentale, cât și pe dezvoltarea indirectă a celor 8 competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Durata proiectului este de 2 ani, cu posibilitatea, evidentă, conform legii, a prelungirii acestuia din cauza situației provocate de pandemia cu virusul SARS-CoV-2.

Proiectul permite elevilor:

 • - să-și îmbunătățească abilitățile practice legate de realizarea de filme
 • - să-și dezvolte abilitățile de creativitate și gândire critică
 • - să-și dezvolte abilități de comunicare și interpersonale
 • - să abordeze activ problemele sociale
 • - să recunoască diferite mărci culturale și să analizeze similitudini și diferențe
 • - să-și îmbunătățească nivelul de cunoaștere a limbii engleze și să dobândească nivelul de bază al altor limbi străine.

In the Theoretical High School “Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște, starting with the school year 2020 -2021, another new Erasmus + project is being carried out, called "Learning Cultures via Cinema" (6 participating countries: Greece - coordinator, Turkey, Romania, Hungary, Macedonia and Portugal), whose main objective is to improve digital skills and language skills by making films, intending to address social issues, highlighting differences and similarities and focusing on core values and the indirect development of the 8 key competences for lifelong learning throughout life.

The duration of the project is 2 years, with the obvious possibility, according to the law, of its extension due to the situation caused by the pandemic with the SARS-CoV-2 virus.

The project will enable students:

 • - To enhance practical skills related to film-making
 • - To develop creativity and critical thinking skills
 • - To develop communication and interpersonal skills
 • - To determine students to actively approach social issues
 • - To recognize different cultural marks and analyse similarities and differences

PARTICIPANȚI/ PARTICIPANTS:

 1. GRECIA (Chania)- coordonator: MOUSIKO SHOLEIO THERISOU - http://www.chaniamousiko.gr/
 1. TURCIA (Mersin): YAHYA AKEL FEN LISESI - http://yakelfenlisesi.meb.k12.tr/tema/index.php
 1. ROMÂNIA (Târgoviște): LICEULUI TEORETIC “ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE  - https://ltihr.ro/Film de prezentare/ presentation movie: https://www.youtube.com/watch?v=K85NtHjuRTM 
 1. PORTUGALIA (Sátão ) : AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO- https://www.escolasdesatao.pt/
 1. UNGARIA (Debrecen): MEDGYESSY FERENC GIMNAZIUM ES MUVESZETI SZAKGIMNÁZIUM - http://www.medgyessygimnazium.hu/
 1. REPUBLICA MACEDONIA DE NORD (Skopje ): SABA - http://saba.edu.mk/

ROSE

Site web firmă de exercițiu

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR/ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT (ROSE)

Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă prevenirea și combaterea absenteismului școlar și creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat pentru 240 elevi din grupul țintă.

Obiectivul general al proiectului derivă din Obiectivul strategic 2 din Planul de dezvoltare instituțională: CREŞTEREA CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE - EVALUARE PRIN MODERNIZAREA ABORDĂRII ÎNVĂȚĂRII, A SISTEMULUI DE EVALUARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR OBŢINUTE  LA EXAMENELE NAŢIONALE

Pentru atingerea obiectivului general al proiectului, se vor desfășura următoarele activități:

 • Desfășurare ore remediale cu elevii din grupul țintă;
 • Instruirea beneficiarilor în IT;
 • Informarea și consilierea profesională;
 • Dezvoltarea abilităților socio-emoționale;
 • Instruire nonformală și informală cu beneficiarii;
 • Organizare excursii tematice;
 • Înființare firme de exercițiu;
 • Amenajarea și dotarea a 2 cabinete de desfășurare a activităților proiectului.

Proiectul are 4 Obiective specifice. Acestea sunt:

Obiectiv specific 1: Realizarea a 4 tipuri de activități pedagogice de sprijin pentru îmbunătățirea rezultatelor la disciplinele limba și literatura română, matematică, biologie, geografie și istorie, în vederea creșterii ratei de promovare la examenul de bacalaureat cu 3 % în 48 de luni.

Obiectiv specific 2: Derularea a 3 tipuri de activități extracurriculare pentru dezvoltarea competențelor de viață sănătoasă și a competențelor sociale și civice, în vederea reducerii absenteismului școlar cu 2 % în 48 de luni.

Obiectiv specific 3: Furnizarea serviciilor consiliere profesională și evaluare a aptitudinilor pentru 240 de elevi pe perioada a 48 de luni.

Obiectiv specific 4: Amenajarea și dotarea a 2 săli de pregătire școlară în vederea desfășurării activităților proiectului pe perioada a 48 luni.

Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale pe o perioadă de 7 ani (2015 - 2022). Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost ratificat prin Legea nr. 234/08.10.2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015). 

Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale (MEN) prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).