Culoare temă

Titlu - Liceul IHR

Liceul Teoretic "Ion Heliade Radulescu" Târgoviste

Telefon: (+40) 372.716.595; e-mail: ihr@ltihr.ro

Documente manageriale

Documente

Organigrama

PDI - Proiect de dezvoltare instituțională 2016 - 2020

Plan operațional 2018-2019

Plan managerial 2018-2019, sem. I

Grafic de monitorizare și control

Regulamente

ROFUIP - Regulamentul de Organizare și Funcționarea Unităților de Învățământ Preuniversitar valabil din 01.09.2022

ROF - Regulamentul de organizare și funcționare

RI - Regulamentul Intern

Codul etic

Raport de activitate

Raportul de activitate asupra desfăşurării activităţii instructiv-educative în anul şcolar 2016-2017.

Raportul de activitate asupra desfăşurării activităţii instructiv-educative în anul şcolar 2016-2017, semestrul I.