programul Socrates engleză   franceză   română

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii


Programul sectorial Comenius
"Civilizaţia europeană - rezultat al moştenirii culturale, arhitecturale şi populare"
Perioada de derulare: 2006 - 2009

Comenius este prima componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii. Se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private (de la grădiniţe la şcoli postliceale) şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care işi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum şi autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi sau ONG-urilor care activează în domeniul educaţional.

Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, proiecte de formare a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii de formare iniţială şi continuă pentru a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie.

Programul Sectorial Comenius, la nivel european, urmăreşte o ţintă foarte ambiţioasă, şi anume să implice în activităţi educaţionale de cooperare cel puţin trei milioane de elevi până în anul 2013.

De asemenea, Comenius urmăreşte:
- Dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor;
- Sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă.

Sursa: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale